Zasady i warunki

Wirtualne Sporty – Realne Emocje!

1. W promocji liczą się tylko kupony zagrane od 17.06, godziny 00:00 do 08.07 godziny 23:59. 
2. Nie ma minimalnej stawki kuponów.
3. Liczba zdobytych punktów uzyskiwana jest wg przelicznika dostępnego na stronie rankingowej.
4. Aby kupon był liczony do rankingu wszystkie zdarzenia na nim muszą zostać rozliczone do dnia 08.07.2019, godziny 23:59.
5. Do promocji wliczają się kupony zagrane tylko na Sporty Wirtualne I, w tym: forBET Liga Polska, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa forBET, Koszykówka, Tenis, Wyścigi Konne, Wyścigi Psów. 
6. Sporty Wirtualne II oraz zakłady systemowe nie liczą się do promocji.
7. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe.
8. Nagrodzonych zostanie 100 najwyżej sklasyfikowanych osób w rankingu konkursowym według poniższej klasyfikacji:

Miejsce 1 – Nagroda 10 000 złotych
Miejsce 2 – Nagroda 3 000 złotych
Miejsce 3 – Nagroda 2 000 złotych
Miejsca 4 – 10 Bonus 500 złotych
Miejsca 11 – 15 Bonus 300 złotych
Miejsca 16 – 20 Bonus 300 złotych
Miejsca 21 - 30 Bonus 300 złotych
Miejsca 31 - 50 Bonus 100 złotych
Miejsca 51 – 100 Bonus 50 złotych

9. Nagroda za miejsce 1-3 zostanie przyznana na saldo główne w serwisie iforbet.pl Nagroda może być przyznana tylko jeden raz na użytkownika.
10. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z kursem minimalnym 2.0 - min. kurs pojedynczego zdarzenia w kuponie AKO musi wynosić 1.20. Czas na obrót bonusem wynosi 30 dni. Bonus oczekuje w kolejce przez 30 dni.
11. Bonusy znajdą się na kontach graczy do środy 10.07.19, godziny 23:59.
12. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji. 
13. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie.
15. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) na dzień 1 stycznia 2018r., gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176, z późn. zm.). Tym sposobem całkowita pierwsza nagroda w konkursie wynosi 11.112 PLN, z czego na konto gracza trafi 10.008 PLN (nagroda pomniejszona o podatek). Druga nagroda w konkursie wynosi 3334 PLN z czego na konto gracza trafi 3000,60 PLN (nagroda pomniejszona o podatek).

Zasady naliczania punktów

Zasady naliczania punktów

1 zdarzenie - 0,1
2 zdarzenia - 0,2
3 zdarzenia - 0,3
4 zdarzenia - 0,5 
5 zdarzeń – 0,8
6 zdarzeń – 1,2
7 zdarzeń – 1,7
8 zdarzeń– 2,3
9 zdarzeń– 2,9
10 zdarzeń– 3,6
11 i więcej zdarzeń – 4,5


Liczba punktów = przelicznik liczby zdarzeń na kuponie X stawka na kuponie