Zasady i warunki

Konkurs – Sporty Wirtualne - Zasady i warunki

1. W promocji liczą się tylko kupony zagrane od 14.01, godziny 00:00 do 11.02, godziny 23:59.
2. Nie ma minimalnej stawki kuponów.
3. Liczba zdobytych punktów uzyskiwana jest wg przelicznika dostępnego na stronie rankingowej.
4. Aby kupon był liczony do rankingu wszystkie zdarzenia na nim muszą zostać rozliczone do dnia 11.02.2019, godziny 23:59.
5. Do promocji wliczają się kupony zagrane tylko na zakłady wirtualne, w tym: forBET Liga Polska, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa forBET, Koszykówka, Tenis, Wyścigi Konne, Wyścigi Psów.
6. Zakłady systemowe nie liczą się do promocji.
7. Nagrodzonych zostanie 100 najwyżej sklasyfikowanych osób w rankingu konkursowym według poniższej klasyfikacji:

Miejsce 1 – Nagroda 10 000 złotych
Miejsce 2 – Nagroda 3 000 złotych
Miejsce 3 – Nagroda 2 000 złotych

Miejsca 4 – 10 Smartwatch SAMSUNG + Bonus 500 złotych
Miejsca 11 – 15 Aparat SONY + Bonus 300 złotych
Miejsca 16 – 20 E-book Kindle + Bonus 300 złotych
Miejsca 21 - 30 Głośniki JBL+ Bonus 300 złotych
Miejsca 31 - 50 Bonus 100 złotych
Miejsca 51 – 100 Bonus 50 złotych

8. Nagroda może być przyznana tylko jeden raz na użytkownika.
9. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00. Czas na obrót bonusem wynosi 30 dni. Bonus oczekuje na gracza w kolejce przez 30 dni (od momentu przyznania).
10. Bonusy znajdą się na kontach graczy do środy 13.02.19, godziny 23:59.
11. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe.
12. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
13. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie.
15. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) na dzień 1 stycznia 2018r., gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176, z późn. zm.). Tym sposobem całkowita pierwsza nagroda w konkursie wynosi 11.112 PLN, z czego na konto gracza trafi 10.008 PLN (nagroda pomniejszona o podatek). Druga nagroda w konkursie wynosi 3334 PLN z czego na konto gracza trafi 3000,60 PLN (nagroda pomniejszona o podatek).

Zasady naliczania punktów

Punktacja standardowa:
Za każdy zakład sportów wirtualnych Klient otrzyma punkty wg. poniższego przelicznika
Liczba punktów = przelicznik liczby zdarzeń na kuponie X stawka na kuponie

1 zdarzenie - 0,1
2 zdarzenia - 0,2
3 zdarzenia - 0,3
4 zdarzenia - 0,5
5 zdarzeń – 0,8
6 zdarzeń – 1,2

7 zdarzeń – 1,7
8 zdarzeń– 2,3
9 zdarzeń– 2,9
10 zdarzeń– 3,6
11 i więcej zdarzeń – 4,5