Zasady i warunki

Konkurs – „EURO2020Qualifiers” - Zasady i warunki

1. W promocji liczą się tylko kupony zagrane od 23.04, godziny 00:00 do 14.05, godziny 23:59.
2. Nie ma minimalnej stawki kuponów.
3. Liczba zdobytych punktów uzyskiwana jest wg przelicznika dostępnego na końcu regulaminu.
4. Aby kupon był liczony do rankingu wszystkie zdarzenia na nim muszą zostać rozliczone do dnia 14.05.2019, godziny 23:59.
5. Do promocji wliczają się kupony zagrane na dyscyplinę: Piłka Nożna. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia w nim zawarte muszą dotyczyć piłki nożnej. Zakłady specjalne (np. COMBO EXPERT) oraz sporty wirtualne I i II nie będą wliczane do punktacji.
6. Zakłady systemowe oraz kupony zawarte za stawkę bonusową nie liczą się do promocji.
7. Kurs minimalny pojedynczego zdarzenia nie może być niższy niż 1.20
8. Nagrodzonych zostanie 100 najwyżej sklasyfikowanych osób w rankingu konkursowym według poniższej klasyfikacji:

Miejsce 1 – Nagroda główna: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby na mecz Macedonia Północna - Polska.*
Miejsce 2 – Nagroda główna: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby na mecz Macedonia Północna - Polska.
Miejsce 3 – Nagroda główna: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby na mecz Macedonia Północna - Polska.

Miejsca 4 – 9 Bonus na grę 300 złotych

Miejsce 10 – Nagroda główna: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby na mecz Macedonia Północna - Polska.

Miejsca 11 – 20 Bonus 200 złotych
Miejsca 21 - 30 Bonus 100 złotych
Miejsca 31 - 50 Bonus 50 złotych
Miejsca 51 – 100 Bonus 20 złotych

* Pakiet obejmuje przeloty, zakwaterowanie, bilety wstępu na mecz Macedonia Północna - Polska.

8. Nagroda może być przyznana tylko jeden raz na użytkownika.
9. Warunkiem wyjazdu jest posiadanie niezbędnych dokumentów jak ważny dowód osobisty oraz paszport.
10. Nagrody główna nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nagrody nie można przekazać innej osobie.
11. W przypadku braku możliwości wyjazdu nagroda główna przechodzi na kolejną w rankingu osobę.
12. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00. Czas na obrót bonusem wynosi 30 dni. Bonus oczekuje na gracza w kolejce przez 30 dni (od momentu przyznania).
13. Bonusy znajdą się na kontach graczy do piątku 17.05.19, godziny 23:59.
14. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe.
15. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
16. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie.
18. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) na dzień 1 stycznia 2018r., gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176, z późn. zm.).

Zasady naliczania punktów

Punktacja standardowa:
Za każdy zakład zawierający zdarzenia z piłki nożnej Klient otrzyma punkty wg. poniższego przelicznika
Liczba punktów = przelicznik liczby zdarzeń na kuponie X stawka na kuponie

1 zdarzenie - 0,1
2 zdarzenia - 0,2
3 zdarzenia - 0,3
4 zdarzenia - 0,5
5 zdarzeń – 0,8
6 zdarzeń – 1,2
7 zdarzeń – 1,7
8 zdarzeń– 2,3
9 zdarzeń– 2,9
10 zdarzeń– 3,6
11 i więcej zdarzeń – 4,5

Punkty Ekstra:
Za każdy wygrany kupon – 10 punktów

Uwaga:
Maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć za jeden zakład to 2000 punktów